História

Prvá zmienka o obci Ružiná je z roku 1499. Malá osada vtedy patrila k Divínskemu

panstvu. V susednej obci Divín sa nachádza fara, kaštieľ
i farský kostol Všetkých svätých. Celé okolie Ružinej je obývané výlučne 
Slovenským obyvateľstvom.
Kostol sa začal stavať v roku 1750. Hlavný majster bol z Liptova. Traduje sa že po odobratí dosák z 
klenby všetko spadlo a museli stavať celú klenbu odznova. Kostol je umiestnený  uprostred obce.
Je situovaný oltárom na východ a vežou na západ pretože Biblia uvádza že Spása príde z východu.
 
Kostol bol v roku 1880 zasiahnutý bleskom ale žiadne vážne
poškodenia nenastali. V roku 1980 bola zväčšená sakristia.
Generálna oprava kostola začala v 1995 roku. Kedy bol vymenený 
krov na streche kostola a v roku 1996 bola sňatá veža nakoľko bola
na 65% prehnitá. Vedľa starej veže bola postavená verná kópia
a uložená na vrch. Taktiež
v tomto roku bola vykonaná aj elektrifikácia zvonov.